Cetirizine Teva 10mg Filmomh Tabl 20

Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhaalpunt Leven Dale

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Posologie

Volwassenen

Eénmaal daags 10 mg (1 tablet).

Speciale populatie

Ouderen

Gegevens wijzen er niet op dat bij oudere patiënten met een normale nierfunctie de dosis moet wordenaangepast.

Nierfunctiestoornis

Bij patiënten met een nierfunctiestoornis zijn geen gegevens voorhanden voor het vaststellen van deratio werkzaamheid/veiligheid. Omdat cetirizine voornamelijk via de nieren wordt uitgescheiden, moeten in gevallen dat geen alternatieve behandeling kan worden toegepast, dedoseringsintervallen individueel worden aangepast overeenkomstig de nierfunctie. Voor het aanpassenvan de dosis wordt verwezen naar onderstaande tabel. Om van deze tabel gebruik te maken, is eenberekening noodzakelijk van de creatinineklaring (CLcr) van de patiënt in ml/min. De CLcr (ml/min) kanberekend worden uitgaande van de serumcreatininebepaling (mg/dl) door middel van de volgendeformule:

CLcr = (140 - leeftijd (jaren) x gewicht (kg) / 72 x serum creatinine (mg/dl))(x 0,85 voor vrouwen)

Dosisaanpassing bij volwassen patiënten met een nierfunctiestoornis:

Groep Creatineklaring (ml/min) Dosering en frequentie
Normaal ≥ 80 10 mg éénmaal per dag
Licht 50-79 10 mg éénmaal per dag
Matig-ernstig 30-49 5 mg éénmaal per dag
Ernstig < 30

5 mg éénmaal per 2 dagen

Terminale < 10 Gecontra-indiceerd

Leverfunctiestoornis

Bij patiënten met uitsluitend een leverfunctiestoornis is geen aanpassing van de dosis nodig. Bijpatiënten met een lever- en nierfunctiestoornis wordt een aanpassing van de dosis aanbevolen (zierubriek "Nierfunctiestoornis" hierboven).

Pediatrische patiënten

Kinderen jonger dan 6 jaar: De tablet mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar, omdat deze vorm de nodigedosisaanpassingen niet toelaat.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: Tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).

Adolescenten vanaf 12 jaar: Eenmaal daags 10 mg (1 tablet).

Bij kinderen met een nierfunctiestoornis dient op individuele basis de dosis te worden aangepast,waarbij rekening moet worden gehouden met de renale klaring, de leeftijd en het lichaamsgewicht vande patiënt.

Wijze van toediening:

De tabletten dienen te worden doorgeslikt met een glas vloeistof.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.

Hulpstoffen met bekend effect: lactosemonohydraat (64 mg).

  • Kern van de tablet:

Lactosemonohydraat

Microkristallijne cellulose

Natrium croscarmellose

Watervrij colloïdaal silicium

Magnesiumstearaat

  • Omhulsel van de tablet:

Titaandioxide (E171)

Hypromellose (E464)

Macrogol 400

Indicatie

Cetirizine Teva is geïndiceerd bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder

 Ter verlichting van neusklachten en oogklachten bij seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.

 Ter verlichting van chronische idiopathische urticaria.

Gegevens
CNK3028040
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte37 mm
Lengte85 mm
Diepte20 mm
Hoeveelheid verpakking20
Bijsluiter